Hvad er en whistleblower?

  En whistleblower er en person, som vil gøre det rigtige i en rigtig svær situation. En whistleblower er alt andet end en stikker, men en loyal person, der ønsker ordentlighed.

  Whistleblowerordningen

  Ordning er mulighed for at opdage og rapportere fejl, forsømmelser og ulovligheder

  Du kan bruge whistleblowerordningen, hvis du har viden eller begrundet mistanke om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder hos Kære Pleje.


  Det er to muligheder:

  Du kan indgive oplysninger anonymt til Whistlblowerportalen. Hvis du vil være anonym, må du ikke oplyse dit navn eller andet personhenførbart, som f.eks. adresse eller telefonnummer - heller ikke i vedhæftede dokumenter.

  Du kan vælge at følge med i sagen og få en opfølgende dialog med Ledelse
  Det kan være en god idé at følge med i sagen, fordi Ledelse måske har behov for at stille opklarende spørgsmål til dig for at kunne komme videre med behandlingen af oplysningerne. Eventuel anonymitet opretholdes, hvis du følger sagen og er i dialog med Ledelse.

  Anonym kontakt formular