Kvalitets hjemmepleje?

Hjemmehjælp er mere end blot rengøring og personlig pleje , det handler om livskvalitet. Vi har et ansvar over for Dem, som får den ydelse, De er visiteret til. Kvalitetshjemmepleje = uddannede og professionelle hjem- mehjælpere som gør besøget til en god oplevelse, så valg fagligt som menneskeligt. – Vi må være gode til det vi gør for ere og ere vælger os.
Vi bringer respekt, omsorg tryghed og eksibilitet ind i hjemmet, ved nærværende og omsorgsfuldt hjemme- pleje.

Omsorg

Vi bestræber os på at skabe et tæt bånd mellem hver enkel borger og Deres faste hjælper.

Hvorfor er det gratis hos jer?

De har som borger ret til at vælge en anden leverandør end den kommunale hjemmepleje. Dette er en del af Fritvalgsordning, som har eksisteret siden 2003. Hvis Deres kommune har visiteret Dem til hjemmepleje eller praktisk hjælp, kan De uden beregning vælge os til en omsorgsfuld pleje.

Tryghed

Vi bestræber os på at skabe et tæt bånd mellem hver enkel borger og Deres faste hjælper.

Hvad hjælper I med?

Da Kære Pleje er et alternativ til den Kommunale hjælp kan vi på ligefod med Kommunen levere den visitere- de hjemmehjælp uden egenbetaling. Kære Pleje kan yde hjemmehjælp i form af personlig pleje og praktisk hjælp.
Personlig pleje dækker over hjælp til personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen, hjælp til at spise, med mere. Praktisk hjælp dækker blandt andet over hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb.
Vi hjælper med hjemmepleje og hjemmeservice (tilkøbsydelser). Der er stor forskel på grundlaget for hjem- mepleje og hjemmeservice. Hjemmepleje får man på baggrund af en kommunal afgørelse, som skal være baseret på en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp. Hjemmehjælp er gratis. Hjemmeservice er f.eks. pudsning af vinduer, indkøb, ledsagelse, ekstra tid, frisør i eget hjem, en tur i byen. Hjemmeservice kan tilkøbes hos Kære Pleje.

Respekt

Vi bestræber os på at skabe et tæt bånd mellem hver enkel borger og Deres faste hjælper.

Kan jeg selv vælge min hjemmeplejeleverandør?

Du har som borger ret til at vælge en anden leverandør end den kommunale hjemmepleje. Dette er en del af Fritvalgsordning, som har eksisteret siden 2003.

Fleksibilitet

Vi bestræber os på at skabe et tæt bånd mellem hver enkel borger og Deres faste hjælper.

Hvordan skifter jeg over til jer?

Hvis De ønsker at skifte til Kære Pleje, skal De blot ringe til visitationen i Deres Kommune og fortælle at De ønsker at skifte til os. - Derefter sker ytningen automatisk.

"DET HANDLER OM

LIVSKVALITET"

Hvorfor skal jeg vælge jer?

Mange af vores nuværende borgere har til at begynde med valgt den kommunale hjemmepleje. Men hvis kommunen ikke kan imødekomme borgerens krav, om mødetider eller faste hjælpere, vælger de typisk os. Vi går meget op i at den enkelte borger har en fast hjælper på et fast tidspunkt. Det giver tilfredse og glade borgere.

"Vi plejer mennesker

- ikke sygedom"

Kan jeg købe ekstra hjemmeservice?

De har mulighed for at tilkøbe ekstra hjælp udover den visiterede. Hos Kære Pleje har vi et bredt vifte at tilkøbsydelser, hvilket kan bidrage til at gøre Deres dagligdag nemmere og bedre.

Læs mere om vores tilkøbsydelser eller kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Kvalitets hjemmepleje

uden egenbetaling